All Products >> 以往機款/型號資料 >>日本富士皇IH電磁爐:FIH-2 (以往機款/型號)

Product Details

  • 輕觸式控制
  • 電磁爐爐面使用了德國製SCHOTT CERAN®陶瓷玻璃
  • 9段火力調較
  • 爐具自動感應系統
  • 備有兒童安全鎖及鎖屏功能
  • 安全恆温系統

產品規格 – 爐頭

            左方              2.5kW
            右方              2.0kW
          總火力              4.5kW
        電源接頭               20A

 

 

下載IH電磁爐資料

下載電磁爈產品目錄